5.00
(1 Recenzia)

Online kurz angličtiny pre úplných začiatočníkov A1

Zoznam prianí Zdieľať
Zdieľať kurz
Odkaz na stránku
Zdieľať na sociálnych sieťach

O kurze

Pozrite si tieto ukážkové videá a zoznámte sa so vzhľadom prostredia kurzu pre samoukov.

Kurz angličtiny pre samoukov – začiatočníkov je určený pre záujemcov o jazykové vzdelávanie, ktorí s angličtinou začínajú, alebo sa k nej po dlhšom čase vracajú a chcú si „oprášiť“ vedomosti z angličtiny od úplneho začaitku.

Náš kurz je jedným z najobsažnejších kurzov angličtiny pre začiatočníkov, aký momentálne na slovenskom trhu nájdete. Je našim vlastným dielom založeným na našich 15-ročných skúsenostiach s komunikatívnou výučbou anglického jazyka.

V rámci takmer 11 hodín vzdelávacích videí sa naučíte základy anglickej gramatiky a základnú slovnú zásobu anglického jazyka. Svoje vedomosti si preveríte v 56 testoch.

Gramatiku a slovnú zásobu vám nielen pomaly a zrozumiteľne vysvetlíme, ale predovšetkým si ju s nami precvičíte v simulovanej konverzácii. Okrem toho máte k dispozícii interaktívne flashkartičky a testy, ktoré ešte viac zefektívnia výučbový proces.

Náš online kurz angličtiny vám pomôže vytvoriť si pevné základy angličtiny a je výborným odrazovým mostíkom pre ďalšie napredovanie v tomto jazyku.

Vlastnosti kurzu:

systematické vzdelávanie pre maximálne pochopenie učiva a efektivitu učenia

interaktívny a asistovaný kurz angličtiny pre samoukov

učte sa angličtinu na akomkoľvek zariadení

10,5 hodín vzdelávacích videí, 17 tém (77 lekcií), 72 testov, online balíčky flashkartičiek na precvičenie

prehľadne a logicky zostavené študijné témy

precvičenie a otestovanie vedomostí po každom celku

asistované komunikatívne precvičenie jazyka po každej lekcii

gramatika vysvetlená zrozumiteľne a po slovensky

záverečný test a certifikát o absolvovaní kurzu

prístup do kurzu ja na jeden rok (365 dní) od zakúpenia kurzu

Zobraziť viac

Obsah kurzu

ÚVOD
V úvodnej lekcii si povieme o najzákladnejších rozdieloch medzi slovenčinou a angličtinou.

  • Rozdiely medzi slovenčinou a angličtinou
    00:00
  • Zapamätali ste si rozdiely?

LEKCIA 1.
V tomto celku sa naučíte ako používať zrejme najzákladnejšie sloveso - sloveso "byť". Povieme si ako sa toto sloveso používa so všetkými osobami v angličtine, ako sa používa v zápore, či v otázkach a v krátkych odpovediach.

LEKCIA 2.
V tejto lekcii si povieme ako sa tvoria otázky so slovesom byť a naučíme sa používať krátke odpovede. V oblasti slovnej zásoby si precvičíme slovíčka týkajúce sa tém národov a národností, zamestnania a vyjadrovanie pocitov. Rovnako sa naučíme rozprávať o svojich základných identifikačných údajoch.

LEKCIA 3.
V tejto lekcii sa oboznámime s anglickými členmi, no predovšetkým s neurčitým členom "a" a "an". Zároveň si povieme niečo o jednotnom a množnom čísle. Naučíme sa používať ukazovacie zámená ako tento, tamten, tieto a tamtie. V rámci slovnej zásoby sa zase naučíme, ako sa po anglicky povedia bežné predmety z každodenného života, číslovky od 11 do 100 a napokon si povieme, ako vyjadríme, koľko je hodín.

LEKCIA 4.
V tejto lekcii sa zameriame na privlastňovanie. Povieme si o privlastňovacích zámenách v angličtine a rovnako si vysvetlíme koncept privlastňovacieho 's. V oblasti slovnej zásoby sa naučíme slovíčka spojené s rodinou a angličtinu si precvičíme aj v kontexte najbežnejších prídavných mien.

LEKCIA 5.
V tejto lekcii sa budeme zaoberať jedným z najzákladnejších časov, ktorý sa volá prítomný priebehový čas. Naučíme sa aj slovíčka na tému jedlo a nápoje a potom si tieto dva javy precvičíme v praktickej komunikácii.

LEKCIA 6.
V tejto lekcii sa ešte hlbšie pozrieme na prítomný jednoduchý čas, a síce na otázky. Vysvetlíme si aj tvorenie otázok s opytovacími zámenami a porovnáme si ich s otázkami so slovesom byť. V slovnej zásobe sa zameriame na služby a prítomný jednoduchý čas si precvičíme v konverzácií o každodenných činnostiach.

LEKCIA 7.
V siedmej lekcii sa naučíme používať predmetové zámená, ako jemu, nás alebo mne. Ďalej si povieme, ako vyjadriť naše schopnosti pomocou slovesa "can" (vedieť). V rámci slovnej zásoby sa oboznámime so slovesami, ktoré používame na vyjadrenie toho, čo máme, nemáme radi, čo nám vadí, čo milujeme či neznášame. No a v súvislosti s tým sa naučíme aj hovoriť o tom, čo radi robíme vo svojom voľnom čase.

LEKCIA 8.
V ôsmej lekcii sa naučíme používať väzbu "there is", ktorá slúži na vyjadrenie toho, čo sa kde nachádza. Slovná zásoba je zase upriamená na miesta v meste ako kostol, vlaková stanica či nemocnica, ďalej miestnosti v dome a tiež nábytok. Napokon si povieme aj to, ako používať predložky miesta ako na, medzi, pred atď.

LEKCIA 9.
V deviatej lekcii si povieme, ako používať minulý tvar slovesa byť, teda bol som, boli ste atď., ako v kladných, tak aj v záporných vetách a otázkach. V rámci slovnej zásoby sa naučíme vyjadrovať radové číslovky (prvý, druhý, desiaty), mesiace, roky a napokon aj celé dátumy.

LEKCIA 10.
Gramatika desiatej lekcie je zameraná na minulý čas pravidelných a nepravidelných slovies, a slovná zásoba sa upriamuje na činnosti, ktoré radi robievame na dovolenkách. V praktickej časti spojíme všetko dokopy a porozprávame sa o tom, čo sme robili na našej poslednej dovolenke.

LEKCIA 11.
V lekcii 11. sa bližšie oboznámime so slovesami have, do, get a go, a naučíme sa, ako sa po anglicky povedia ďalšie bežné činnosti z každodenného života. Povieme si, ako sa používa rozkazovací spôsob a naučíme sa aj, ako niekomu jednoducho povedať, kadiaľ má ísť.

LEKCIA 12.
V lekcii 12. sa konečne začneme venovať prítomnému času, ktorý vyjadruje čo sa deje práve teraz, v prítomnosti. Ďalej sa naučíme farby, časti oblečenia a nakoniec si to všetko pekne zopakujeme v konverzácii.

LEKCIA 13.
Táto lekcia je zameraná na pochopenie a praktické precvičenie rozdielov medzi dvom základnými prítomnými časmi, prítomným jednoduchým časom a prítomným priebehovým časom. V rámci slovnej zásoby sa naučíme predložky, ktoré sa používajú s rôznymi časovými vyjadreniami.

LEKCIA 14.
Lekcia 14. je zameraná na vyjadrovanie budúceho času. Budúci čas sa naučíme používať aj v spojitosti vyjadrovania času.

LEKCIA 15.
V tejto lekcii sa naučíme ako vyjadrovať plány. Okrem toho sa v slovnej zásobe pozrieme ako po anglicky povedať rôzne formy dopravy.

ZÁVEREČNÝ TEST

Hodnotenie a recenzie študenta

5.0
Celkom 1 recenzia
5
1 recenzia
4
0 recenzia
3
0 recenzia
2
0 recenzia
1
0 recenzia
PG
pred 10 mesiacov
Som večný začiatočník a na dôchodok som sa rozhodol oprášiť si angličtinu ako samouk. Odskúšal som si viacero aplikácií, ktoré som ale nedokončil. Našiel som aj kurz od jazykového štúdia EUPHEMA. Na odskúšanie som si vybral úroveň úplný začiatočník A1 pre samoukov a kurz som aj ukončil. Kurz je urobený veľmi dobre s dôrazom na výslovnosť, slovnú zásobu, na gramatiku s podrobným a zrozumiteľným vysvetlením. Výhodou je, že lektorov vidíte, môžete sledovať ich ústny prejav. Kurz ma neodradil, pomohol mi. Teraz idem na kurz A2+B2 pre samoukov. Doporučujem, odskúšajte.
Ing. Peter Galbavý