Slováci najčastejšie robia týchto 8 chýb v anglickej výslovnosti

Marian Herud

YouTube video

Ako každý jazyk, aj slovenčina má isté pravidlá výslovnosti, ktoré sa však líšia od tých anglických. Preto si väčšina z nás jednoducho tieto slovenské výslovnostné pravidlá preklopí do angličtiny. No nie gramatika, ale dobrá výslovnosť je to čo si ľudia všimnú ako prvé. Oplatí sa na nej popracovať, ak to myslíte s angličtinou vážne. V tomto videu si povieme o tých najvypuklejších problémoch, s ktorými sa Slováci musia vysporiadať, keď chcú znieť v angličtine autentickejšie.

Pokiaľ ide o anglickú výslovnosť drvivá väčšina Slovákov je takmer rovnaká. Robíme tie isté chyby, ktoré do veľkej miery pramenia z nášho materinského jazyka – slovenčiny.

Problém 1.

Keď si zapcháme uši a vyslovíte „z“ počujeme vibrácie vašich hlasiviek, táto spoluhláska znie, a preto podobné spoluhlásky voláme znelé

Tieto vibrácie môžete aj cítiť, keď sa dotkneme hrdla

Naopak keď vyslovíme „s“, vibrácie hlasiviek nepočujeme, a preto podobné spoluhlásky voláme neznelé.

Slováci (ale aj Česi, Rusi, Poliaci, Ukrajinci ….) si neuvedomujú, že hlásky p, t, kneznelé a vyslovujú sa s prídychom.

put [pʊt]
take [teɪk]
cab [kæb]

Problém 2.

Ak je na konci slova znelá spoluhláska, v drvivej väčšine prípadov ju nesprávne vyslovíme ako neznelú

cab [kæb]
rose [roʊz]
big [bɪg]

Problém 3.

Slováci si často zamieňajú /v/ a /w/

visit ['vɪzɪt ]
wine [waɪn]

Problém 4.

Notorickým problémom je neschopnosť vyslovovať /th/. Je to medzizubná hláska a väčšina z nás ma zuby, teda aj potenciál na jej správne vyslovovanie. Na vine je často netrpezlivosť nie neschopnosť.

think
then

Problém 5.

Prípona -ing.
/-ing/ sa nevyslvuje ako /-ing/, ani /-n/, ani /-k na konci/ ale /n/ s noziskou /ɳ/

Podobný zvuk máme aj v slovenčine a každý z vás ho ovláda. Môžeme ho pozorovať v slovách Hanka, banka, bránka.

Problém 6.

Napäté a uvoľnené samohlásky. Samohlásky /i/ a /u/ majú svoje uvoľnené a napäté typy. Ako už aj meno nahovára, pri uvoľnených sú naše ústa uvoľnené a pri napätých sú viac-menej natiahnuté.

Keďže v slovenčine takýto koncept nemáme, robí nám ťažkosti rozlišovať medzi napnutými (tense) a uvoľnenými (lax) spoluhláskami

big [bɪg] (uvoľnené i)
put [pʊt] (uvoľnené u)
cheese i:z] (napnuté i)
school [sku:l] (napnuté u)

Problém 7.

Aj v slovenčine máme „ä“. Často  ho však nahrádzame hláskou „e“. Toto presne robíme aj v angličtine, kde to však nie je správne.

bad [bæd]
bed [bed]

Problém 8.

Slabiky, ktoré nie sú prízvučné často obsahujú fonému schwa [ə]. V slovenčine však neexistuje, a tak ju často nespráve nahrádzame inou samohláskou. Schwa je absolútne najbežnejšou anglickou fonémou. Ak chceme znie po anglicky dobre, je nevyhnutné sa naučiť ju správne vyslovovať.

humorous ['hju:mərəs]