Jazykové štúdio Euphema je anglická jazyková škola v Nitre, ktorá poskytuje kvalitné online kurzy angličtiny pre tínedžerov, dospelých, či pre spoločnosti v rámci celého Slovenska, či kdekoľvek na svete a rovnako prezenčné kurzy anglického jazyka vo firmách v Nitre a okolí . Čoskoro budú k dispozícii aj kurzy angličtiny pre samoukov pre všetky úrovne.

Online hodiny angličtiny

Študujte angličtinu pravidelne s lektorom

Ponúkame vám online kurzy anglického jazyka pre dospelých a tínedžerov a kurzy obchodnej angličtiny vo firmách.

Individuálne kurzy

robustná slovná zásoba

výučba na princípe dialógu

zmysluplná konverzácia

výučba 100% v angličtine

online nástroje výučby

Skupinové kurzy

zdieľaná banka slovíčok

aktívne používanie slovíčok

konverzačná gramatika

výučba 100% v angličtine

individuálny účet študenta

Firemné kurzy

odborná slovná zásoba

odborné témy

aplikovaná gramatika

výučba 100% v angličtine

individuálny účet študenta