Ako sa líšia? Other vs another vs second

Miriam Herud

Ak neviete, aký je rozdiel medzi “other” a “another”, som si istá, že si ho po prečítaní tohto blogu už budete pamätať – je to totiž úplne jednoduché a logické.

Z formálnej stránky sa tieto dve slová líšia len predponou “an-” (an-other). A čo je vlastne v angličtine “an”, resp. “a”? – Je to neurčitý člen (podotýkam, u študentov AJ veľmi “obľúbený” 🙂 ), ktorý umiestňujeme pred počítateľné podstatné mená v jednotnom čísle. A tu sa dostávame na koreň veci: “another” používame pred počítateľnými podstatnými menami (nouns) v jednotnom čísle (singulári) vo význame “ďalší/ešte jeden”. Napr. I’ll have another cocktail, please.=Prosím si ďalší/ešte jeden kokteil. / Let’s watch another movie!=Pozrime si ešte jeden film! / They’re gonna have another baby.=Budú mať ďalšie dieťa, atď.

Naopak, “other” sa používa v spojení s podstatnými menami v množnom čísle (pluráli) vo význame “iní/ďalší”, napr. Did you meet any other people?=Zoznámil si sa aj s inými ľuďmi? / We visited Warsaw, Krakow and many other places.=Navštívili sme Varšavu, Krakov a mnoho ďalších miest. / Are there any other questions?=Sú ešte ďalšie otázky?

Aby sme to zhrnuli:

ANOTHER + SINGULAR NOUN
OTHER + PLURAL NOUN


BUT!… There’s always a “but” 🙂

Čo sa stane, ak pred “other” umiestnime tiež veľmi “obľúbený” člen, tentokrát určitý – “the”? Ostane význam ten istý? To sotva – angličtina je jazyk, v ktorom stačí zmeniť len úplnú maličkosť, napr. presunúť dôraz z jednej slabiky na inú, a hneď je z toho iné slovo (viď dessert vs desert). Podobne je to aj s členmi – ich prítomnosť či absencia dokáže modifikovať význam celej vety.

THE OTHER = 1. (TEN) DRUHÝ; 2. OPAČNÝ

The other” teda tiež nie je to isté ako “other”. Toto slovné spojenie použijeme vtedy, keď:
1. budeme chcieť hovoriť o (tom) druhom z dvojice ľudí/predmetov/zvierat/udalostí atď. Tu sa študenti angličtiny často mýlia a vplyvom slovenčiny namiesto “the other” povedia “the second”, napr. One of the brothers is Martin and *the second the other is Oliver. =Jeden z bratov je Martin a druhý Oliver.

Podobné príklady:

He was holding a fork in one hand and a knife in the other.
We have two pets – one is a dog and
the other is a guinea pig.
She attended two conferences. One took place in Prague,
the other in Milan.
A couple of us stayed at the hotel and
the others went to the beach.

THE OTHERS = OSTATNÍ


2. “the other” môže tiež znamenať “opačný”, čo je významovo veľmi blízke bodu č.1 (“ten druhý”), keďže aj opak je v podstate z dvoch vždy tá druhá možnosť. Napr. the other side of the river/road/town; the other direction; the other end of the line (on the phone), atď.

A hovoriac o mylnej zámene slov “the second” a “the other”, nedá mi na margo nespomenúť ešte jednu podobnú, často sa opakujúcu chybu – “každý druhý”. Povedzme “každý druhý deň/víkend/mesiac; každý druhý človek; každá druhá rodina”… Nerobte viac tú istú chybu s doslovným prekladom “every second”. Aj v tomto prípade úraduje zámeno “other” – every other day/weekend/month; every other person; every other family

EVERY OTHER = KAŽDÝ DRUHÝ