Dezert vs. desert vs. dessert

Miriam Herud

V slovenčine má slovo dezert dva významy. Myslí sa ním niečo sladké po hlavnom jedle, zväčša po obede (koláč, zmrzlina, palacinky), no niektorí ľudia, hlavne staršia generácia, ho používajú aj na pomenovanie bonboniéry, ktorá sa dáva ako dar oslávencom.

V angličtine by sme si v tomto prípade mali dávať extra pozor na výslovnosť, keďže tu existujú dve takmer na vlas rovnaké slová, ktoré sa zovňajškom líšia len jedným s-kom, no významovo nemajú nič spoločné. Nachádzame sa v kategórii False friends, začnem teda falošným priateľom slovenského dezert. Je ním desert (čítaj /ˈdezərt/ s dôrazom na prvej slabike) – slovo, ktoré je aj výslovnosťou veľmi podobné tomu slovenskému. Pomenúva však miesta na našej planéte, na ktorých by sme asi veľa príjemných chvíľ, ako je napríklad vychutnávanie si dezertu, veľa nezažili… Hovoríme tu totiž o púšti. Zatiaľ čo dessert s dvomi -ss- (čítaj /dɪˈzɜːrt/ s dôrazom na druhej slabike) je už iná káva. Týmto slovom – ak ho správne vyslovíte – naozaj označíte sladké jedlo tradične konzumované po obede (ako sme už spomínali, koláč – cake, zmrzlina – ice cream, palacinky – crepes, a iné sladkosti – candy). Ak ale chcete do angličtiny preložiť, že ste na narodeniny dostali dezert, resp. bonboniéru, na dessert zabudnite a povedzte: “I got a box of chocolates/ a box of candies for my birthday.”