Ako napísať skvelý sloh na písomnej maturite z angličtiny

Marian Herud

„Hovorenie – áno, písanie – nie.“

Písanie je akousi čiernou ovcou jazykových zručností. „Hovorenie áno, písanie nie“ je prístup mnohých študentov bez ohľadu na vekovú kategóriu.

Niekedy dochádza k takej cyklickej situácii, že študent nepíše lebo nevie dobre písať, no zároveň nevie dobre písať lebo nepíše.

…tak na gramatike a slovíčkách ťa už nikto nenachytá

Zisti viac

V tomto článku načrtnem základy napísania kompozície, ktorá sa dá využiť predovšetkým pri písaní „opinion essay“ alebo „pros and cons essay“.

Logika a štruktúra je však do veľkej miery univerzálna a platí takmer pre každý slohový útvar.

Všetko čo k napísaniu super kompozície potrebujete je téma, znalosť systému písania kompozície a trochu zdravého rozumu.

Študenti sa tiež sem-tam posťažujú, že nevedia o čom majú písať. Ja si skôr myslím, že nevedia ako písať.

Áno, vedia, že potrebujeme nejaký, úvod, jadro a záver, ale tam to väčšinou končí. Všetko čo k napísaniu super kompozície potrebujete je téma, znalosť systému písania kompozície a trochu zdravého rozumu. Tak poďme na to.

Hoci je to aktivita trochu opomínaná, brainstorming je super vec. Hneď ako si  poriadne prečítate tému, na minútku sa nad ňou zamyslite a ujasnite si aký máte na ňu názor.

Zoberte si papier a napíšte naň svoj názor, potom dôvody prečo si to myslíte a iné veci, ktoré vás ohľadom témy napadnú.

Mali by ste odpovedať predovšetkým na tieto otázky:

 1. Na čo mám odpovedať, čo sa odo mňa podľa inštrukcií očakáva.
 2. Čo by tak asi ten, čo bude môj sloh čítať chcel odo mňa vedieť?
 3. Aký je môj názor na danú problematiku a prečo si to myslím?
 4. Ktoré z mojich tvrdení, dôvodov by mohlo byť spochybnené a ako?

Zoberme si napríklad maturitnú tému z roku 2006.

Do you agree with the statement that “Money is the key to happiness”?

Ako začať

Ja odporúčam začať tak, ako začína v realite len málokto. Brainstormingom. Nepodceňoval by som dôležitosť brainstormingu, kde máte doslova nahádzané všetko čo viete alebo si myslíte o danej téme.

Len ťažko napíšete dobrú a hlavne logickú kompozíciu, ak svoje myšlienky budete do nej zapracovávať zároveň s písaním.

Začnite s brainstormingom. Nemusí to byť nič úhľadné, jednoducho dajte na papier čokoľvek čo vás k danej téme napadne.

Narýchlo som naškrabal stručný brainstorming na túto tému. Obsahuje hlavnú myšlienku, dôvod prečo si to myslím, ale aj opačnú stranu mince, kvôli čomu moje tvrdenie nemusí byť vždy správne.

Dajte najskôr všetky svoje myšlienky na papier, „upracte“ ich neskôr.

Brainstorming je dôležitým prvkom písania kompozície – je to základ, na ktorom postavím svoju prácu. Ako? Postupne a logicky.

Úvod a štruktúra odstavcov jadra

Úvod

Začneme s úvodom. Úvod by mal obsahovať 3-5 viet.

Nesnažte sa vo vašej kompozícii tvoriť pridlhé vety, ale ani prikrátke. Krátke vety sú znakom neformálnosti a patria skôr do slohového útvaru – rozprávanie (narrative).

Na druhej strane ak nejaká veta presahuje dva riadky preformulujte ju aby bola kratšia. To, že niekto vytvorí vetu na štyri riadky nie je dôkazom jeho šikovnosti.

V tomto smere je často je opak pravdou. Veľmi dlhé vety sa zle čítajú, ťažko sa chápu a sú živnou pôdou pre rôzne chyby.

Úvod sa píše tak, že začneme so všeobecným a postupne sa dopracujeme k hlavnej myšlienke, ktorá sa zvyčajne uvádza ku koncu úvodu.

Takže náš úvod by mohol byť nasledovný:

There is no doubt that money is an immensely important aspect of our lives. We go to school, study at universities and refine our skills just to find a job that will be both rewarding and financially interesting. Money can help us enrich our experience, improve family relationships, improve our health as well as enhance our self-confidence. Money may not always turn us into better people, but it can dramatically improve our living standards and thus help us reach a decent level of happiness.

V tomto úvode je všetko čo potrebujeme. Mame tu hlavnú myšlienku, dôvody prečo si myslíme to čo si myslíme, ale aj načrtnutie negatívneho vplyvu peňazí.

Jadro

Teraz môžeme prejsť na tzv. jadro. Vysvetlím vám jeho štruktúru.

Každé jadro sa skladá z odstavcov. Odstavec však nie je len zhluk kadejako nasekaných viet vedľa seba. Každý odstavec má svoju tematickú vetu podporné vety.

Tematická veta

Tematická veta je prvá veta odstavca a vyjadruje to o čom daný odstavec bude – tému odstavca. Čitateľ po jej prečítaní musí vedieť o čo bude obsahom vášho odstavca.

Ďalšie vety odstavca už potom podporujú tvrdenie tematickej vety. Štruktúra jadra kompozície môže byť nasledovná:

 • dva odstavce si vyhradíme na to, prečo si myslíme, že peniaze sú kľúčom ku šťastiu (za)
 • jeden odstavec prečo peniaze nemusia vždy znamenať šťastie (proti)

Ich štruktúra bude nasledovná

Odstavec 1

Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta (podľa uváženia)

Odstavec 2

Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta (podľa uváženia)

Odstavec 3

            Tematická veta

 1. podporná veta
 2. podporná veta
 3. podporná veta (podľa uváženia)

Záver

V závere teda už len parafrázujeme hlavnú myšlienku a znovu načrtneme prečo si myslíme to čo si myslíme (inšpirujeme sa tematickými vetami jednotlivých odstavcov).

Ako vidíme, celá kompozícia má hierarchickú štruktúru, z ktorej každý väčší celok sa skladá z menších. Áno chce to trochu cviku, ale je to celkom logické a hlavne takto napísaná kompozícia bude mať hlavu a pätu a ani vy sa nijako extra nenadriete. Sú však aj ďalšie veci na ktoré si treba dať pri písaní kompozície pozor.

Maturitný sloh z angličtiny – na čo si treba dať pozor

Kompozícia je často slohový útvar, ktorý vyžaduje zachovanie formality. Z toho dôvodu sa v nej používajú zvyčajne prítomné časy. Ak píšeme rozprávanie používame aj minulý a budúci čas. Pamätajte aj na to, že pri opise deja filmu napríklad v recenzii sa používa čas prítomný, nie ako v slovenčine, kde používame čas minulý.

Dbajte na to, aby ste používali spájacie a signalizačné slová, čím uľahčíte čítanie vášho slohu (However, Nonetheless, Moreover, In the first place, atď)

Bežná kompozícia je zvyčajne formálnym slohovým útvarom, to znamená, že  by ste sa mali vyhýbať používaniu akýchkoľvek skrátených tvarov, čiže žiadne doesn't, don‘t, isn't a podobne.

Pokiaľ sa nejedná vyslovene o opinion essay, kde máte vyjadriť svoj vlastný názor nepoužívajte prvú osobu.

Snažte sa používať formálnu slovnú zásobu a nepoužívajte frazálne slovesá, ale radšej použite ich jednoslovné ekvivalenty (make up my mind vs. decide).

Rovnako nepoužívajte rôzne slangové výrazy a vyhnite s používaniu rôznych skratiek ako etc, i.e., e.g. a rovnako zoznamov organizovaných v odrážkach.

dva jazyky. Obidve tieto zručnosti je nutné precvičovať, aby ste sa v nich zlepšili. Študenti sa často sťažujú, že nevedia čo písať, čo by znamenalo, že nemajú názor. Ale veď dnes má názor absolútne každý názor na absolútne všetko. Nejde o názor, ide ako ho zorganizovať aby to dávalo pre čitateľa zmysel. Na to nám vhodne poslúži štruktúra, ktorú v článku uvádzam.

Všetkým držím palce či už na písomnej maturitnej skúške alebo iných jazykových skúškach. Ak si uvedomíte, že text píšete pre niekoho iného, ak sa dokážete vžiť do pozície čitateľa a dokážete napísať logicky usporiadaný text, ktorý bude mať hlavu a pätu máte napoly vyhraté. Ak sa vám daný text ešte podarí okoreniť vhodnými slovami, spojovacími výrazmi či inými prostriedkami príznačnými pre daný slohový útvar máte vyhraté úplne.