Zvyky po anglicky – zvyknem, zvykla som, zvykám si…

Miriam Herud

YouTube video

Ako v angličtine vyjadriť: zvykla som niečo robiť v minulosti, zvyknem to robiť teraz, zvykám si na niečo, už som si na to zvykla, som zvyknutá…?

V tomto videu sa na názorných vetách naučíte správne používať každý z týchto výrazov, plus ich zápory, otázky aj krátke odpovede. Na záver som video doplnila aj praktickou časťou, takže si budete môcť všetko aj precvičiť.

00:38 Zvykla som niečo robiť v minulosti, ale už to nerobím – I used to do something

05:23 Zvyknem (teraz) niečo robiť – I usually do something (len jednoduchý prítomný čas)

08:55 Zvykám si (postupne) na niečo – I‘m getting used to doing something

11:11 Zvykla som si už na niečo – I‘ve got used to doing something

14:08 Som zvyknutá niečo robiť – I‘m used to doing something

16:58 Precvičenie všetkých zvykov