Would a should v prítomnosti a v minulosti

Miriam Herud

YouTube video

Slovesá would a should majú toho veľa spoločného, keďže sú obe modálnymi slovesami. V zápore a v otázkach nepoužívajú pomocné sloveso do. Na vytvorenie svojho minulého tvaru používajú ten istý spôsob. Avšak významovo sú úplne odlišné. V tomto videu sa naučíte, čo znamenajú, ako sa používajú v spojení s plnovýznamovými slovesami v prítomnosti aj minulosti, a na záver si otestujte, či ste všetko správne pochopili.