Wear, dress, put on – obliekať sa, obliecť si či mať oblečené po anglicky

Miriam Herud

Veľakrát si v angličtine zamieňame tieto tri slovesá. Chceme trebárs povedať, že sme si ráno obliekli sveter, lebo bolo chladno. Ktoré zo slovies wear, dress, put on musíme použiť? Ak ste si vybrali wear, nemali ste pravdu. Dress to tiež nie je. Správnou možnosťou je put on.

Put on je frázové sloveso, čo znamená, že sa skladá z dvoch slov – slovesa a predložky. V tomto prípade sú tieto dve slovká oddeliteľné, t.j. pri skladaní vety si môžeme vybrať, či ich ponecháme spolu alebo medzi ne umiestnime podstatné meno.

Názorná ukážka – preložme si vyššie uvedenú vetu:
I put on a sweater* in the morning because it was quite chilly.
Alebo „I put a sweater on in the morning because it was quite chilly.“ (Výhodou tohto nepravidelného slovesa je, že má rovnaký tvar aj v prítomnom, aj v minulom čase.)

Jeho význam je teda obliecť si, vziať si na seba (čo) – nezabúdajme vždy pripojiť predmet!!

Ďalšou výhodou je, že sa vzťahuje nielen na oblečenie, ale aj na obuv, takže si s obuvou nemusíme pamätať zvlášť sloveso, ako je to v slovenčine – obuť si, obúvať si (čo) – ale použiť opäť len put on (Put on protective boots, please. – Obujte si ochrannú obuv, prosím.)

Opozitom slovesa put on, teda slovesom s opačným významom, je taktiež frázové sloveso take offvyzliecť si (čo), ale aj vyzuť si (čo) – tiež môžeme jeho dve časti od seba oddeliť, ak sa nám to tak viac páči:
Do we need to take off our shoes?“ alebo „Do we need to take our shoes off?“

Ten istý sveter sme potom mali oblečený/na sebe aj v práci. Ostali nám dve možnosti, ako to povedať – pomocou slovesa wear alebo dress. Ak si vravíte, jednoznačne wear, správna voľba! Wear** znamená nosiť, mať na sebe (čo). I wore the sweater at work, as well, by znelo pokračovanie nášho príbehu. Tu si už však navyše musíme pamätať, že wear je nepravidelné sloveso, ktoré sa v minulom čase mení na wore.

Okrem oblečenia, doplnkov a obuvi sa viaže aj s okuliarmi (wear glasses), bradou, fúzami či akýmkoľvek typom vlasov (wear a beard***, wear a mustache, wear long hair), s líčením (wear make-up), dokonca i s úsmevom či iným mimickým prejavom emócie (wear a bright smile/a worried frown on your face).

Zvyčajne sa však do práce obliekame veľmi elegantne, dnešný sveter bol len výnimkou. Na preklad tejto vety nám ostalo posledné z troch slovies – dress. „I usually dress very elegantly/smartly for work, the sweater today was just an exception.

Ako môžeme vidieť, sloveso dress používame vo význame obliekať sa (v určitom štýle), kedy zaň nesmieme zabudnúť umiestniť príslovku, teda Ako?, napr. obliekať sa peknedress neatly, obliekať sa modernedress fashionably, obliecť sa nevhodnedress inappropriately

Zároveň sa dá preložiť aj ako bežne si obliekať, nosievať, a v tom prípade sa viaže s predložkou in, napr. She likes to dress in jeans/skirts. – Rada nosí džínsy/sukne. Alebo He dresses in black. – Bežne sa oblieka do čierneho.

 Napokon môžeme sloveso dress použiť aj vo význame obliekať niekoho, napr. She dresses the children and drives them to school. – Oblečie deti a odvezie ich do školy. Prípadne He dresses lots of Hollywood stars. – Oblieka mnoho hollywoodskych hviezd. (- o módnom návrhárovi)

Rozdiely medzi týmito tromi slovesami sa síce zdajú nepatrné, no ich zámenou môže dôjsť k úplnej zmene významu vety. To niekedy vyústi do komickej situácie – ako sa to raz stalo aj môjmu študentovi na hodine. Rozprával o známom anglickom páre módnych návrhárov, ktorí obliekajú slávne celebrity. Až na to, že namiesto obliekajú povedal obliekajú si: „They wear famous people.“ 😀

*vyslovuj [ˈswetər], nie [swiːtər] – odvodené od slova sweat [swet]=pot, potiť sa; nie sweet [swiːt]=sladký, sladkosť

** vyslovuj [wer], nie [wɪr]

*** vyslovuj [bɪrd], nie [bɜːrd]