Výslovnosť /v/ a /w/

Marian Herud

Výslovnosť týchto hlások v prípade Slovákov je pre mňa tak trochu záhadou.

Zrejme vám je už známe, že na rozdiel od slovenčiny, /v/ a /w/ sa v angličtine vyslovujú rozdielne.

veal (teľacie)
wheel (koleso)

/v/ sa vyslovuje rovnako ako v slovenčine. Je to typická znelá perozubná (na jej vyslovenie používame naraz pery a zuby) spoluhláska.

Ak viete vysloviť napríklad slovo „vedro“ tak viete vysloviť aj anglické „veal“

/w/ sa v angličtine nikdy nevyslovuje s dotykom pier a zubov.
Pri výslovnosti fonémy „w“ máme pery zaokrúhlené – podobne ako keď sa chystáte vysloviť slovenské „ô“

veal [vi:l] – wheel [wi:l]

Správna výslovnosť  hlásky „w“ nebýva väčšinou problém. Problémom je, že študenti angličtiny si často zamieňajú tieto hlásky.

Neviem prečo sa to deje, no neraz aj od našich klientov počujem, že village je vyslovené ako /willage/, reveal ako /reweal/, a visit ako /wisit/.

Na druhej strane while často vyslovujú ako /vhile/, weak ako /veak/, či well ako /vell/.

Držte sa tohto pravidla

Tam kde sa píše v angličtine /v/ bude rovnaké /v/ ako v slovenčine.

Tam kde je v angličtine /w/ sa nikdy nevyslovuje slovenské /v/ ale „zaoblené v“ podobné ako začiatok slovenského /ô/ – bez akéhokoľvek dotyku pier a zubov.

Príklady

watch /wɒʧ/win /wɪn/where /weəɽ/ 
we /wi:/wait /weɪt/wood /wʊd/ 
sweet /swi:t/swim /swɪm/dwell /dwel//zaoblenie pier už na konci predchádzajúcej spoluhlásky „s, d,…“/
twice /twaɪs/quick /kwɪk/queen /kwi:n//po „t“ a „k“ je „w“ neznelá spoluhláska/

Minimal pairs

/w//v/
westvest
worseverse
wetvet
wheelveal
whilevile

/w/ niekedy nevyslovujeme

Ak sa v angličtine začína slovo na kombináciu hlások /wr-/, /w/ sa nevyslovuje:

write /raɪt/I'll write you.
wrong /rɔːŋ/What's wrong with you? 
wrap /ræp/Could you wrap it up for me?
wrist /rɪst/I hurt my wrist.
wreck /rek/I was a total wreck.
wreath /ri:θ/Hang the wreath on the door!
wrinkle /'rɪɳkl/Get me that anti-aging wrinkle cream?

V nasledujúcich slovách sa /w/ tiež nevyslovuje:

two /tu:/Did you get me two of them?
answer /'ɑ:nsəɽ/Answer the question?
knowledge /ˈnɑːlɪdʒ/He's a man of great knowledge.