Väčšina Slovákov to prekladá nesprávne. A vy?

Miriam Herud

YouTube video

Doslovný preklad zo slovenčiny do angličtiny niekedy funguje. No inokedy nás vie zase dostať do trápnych situácií alebo spôsobiť nedorozumenia.

Ste si napríklad istí, že dobre prekladáte „Máš pravdu.“, „Ja za to nemôžem.“, „To nedáva zmysel.“, „Páčiš sa mi.“ či „Chýbaš mi.“?

Uistite sa, či to hovoríte správne! V tomto videu si vypichneme 5 často používaných slovenských výrazov a ich nesprávne a následne aj správne verzie v angličtine.