„V meste je nový bar“ – V angličtine nezačínajte vetu miestom!

Miriam Herud

YouTube video

My Slováci robíme často chybu, keď chceme po anglicky povedať to, že niečo sa niekde nachádza alebo existuje.

„V meste je nový bar.“

Často v podobných prípadoch ideme po doslovnom preklade: „In town is a new bar.“ Nezabúdajte, že v angličtine musíte začať takúto vetu väzbou „There is“ alebo „There are„. Takto budete znieť oveľa prirodzenejšie.

V tomto videu sa naučíte, ako presne postupovať so slovosledom a nakoniec si väzbu „there is“ aj v krátkosti precvičíte.