Učte sa slovnú zásobu s obrázkami a Anki (Learn vocabulary with pictures and Anki)

Marian Herud

YouTube video

Študenti angličtiny sa často učia slovnú zásobu spôsobom „anglické slovo“ – „slovenský preklad“. Je to najzakladanejší a rokmi overený spôsob, ako sa učiť slovnú zásobu. Nemusí však vždy prispievať k tomu, aby sme hovorili plynulejšie. Mnohí často túžia myslieť po anglicky. Je to trošku pomýlené prianie a podľa môjho názoru to nie je úplne možné. Je však možné náš anglický prejav automatizovať a jednotlivé slová napájať na existujúce koncepty v našej mysli, a slová ďalej používať v širšom zmysluplnom kontexte, aby sa vytvorila širšia sieť ich prepojení. Na tento účel nám dobre poslúži známy SRS program Anki.