Turista vs tourist

Miriam Herud

Je polovica júla a leto sa zatiaľ, čo sa počasia týka, vyvíja celkom sľubne. Mnoho ľudí je práve na dovolenke, a ak aj ešte nie, určite už majú nejakú „zabookovanú“. A týchto ľudí, dovolenkárov, so called ‘holidaymakers/vacationers‘, nazývame tiež turistami – v angličtine takmer navlas rovnaký výraz tourists. Sú to teda ľudia, ktorí cestujú za účelom rekreácie alebo spoznávania nových miest.

Po slovensky však nazývame turistami ešte jednu skupinu ľudí – tých, ktorí sa vo svojom voľnom čase radi venujú turistike, t.j. cieleným viachodinovým prechádzkam v prírode. Tu nám už anglické slovo „tourists“ stačiť nebude, keďže zahŕňa oveľa širšiu skupinu ľudí. Ak by sme teda povedali: „We met a bunch of tourists in the forest“, neboli by sme tak celkom presní. Títo dvaja totiž predstavujú ďalší pár falošných priateľov.

Aby sme prišli na  správny preklad, stačí nám len uvedomiť si, akú aktivitu títo turisti vykonávajú. Je to pešia turistika, na čo angličtina ponúka jednoduché slovko hiking; logicky teda človek s vášňou pre hiking bude hiker. Voilà! Správne znenie vety: „We met a bunch of hikers in the forest.“