Trpný rod v angličtine

Miriam Herud

YouTube video

V tomto videu sa v rýchlosti naučíme, ako tvoriť vety v trpnom rode v jednotlivých anglických časoch.

Druhá časť videa je zameraná na precvičenie – najprv preklad viet zo slovenčiny do angličtiny a napokon transformácia viet z činného do trpného rodu.

00:00 – Ako sa tvorí pasív v rôznych časoch
8:19 – Preklad viet
11:12 – Transformácia viet z činného do trpného rodu