Tretia podmienková veta v angličtine

Miriam Herud

YouTube video

Tretí kondicionál alebo tretia podmienková veta je súčasť anglickej gramatiky, ktorá býva pre študentov pomerne veľkou výzvou. Teoreticky to v zásade nie je nič zložité, no je to práve prax, ktorá by sa dala nazvať kameňom úrazu.

V tomto videu sa dozviete viac o tom, že tretia podmienková veta, na rozdiel od prvej a druhej podmienkovej vety, nikdy neodkazuje na prítomnosť a budúcnosť, ale vždy na minulosť. Naučíte sa, kedy máte tretí kondicionál v angličtine použiť, ako tvoriť skrátené tvary a aj ich správnu výslovnosť.

V druhej časti si preložíme zopár príkladových viet a v tretej sa pokúsime už myslieť výlučne po anglicky a aplikovať tretiu podmienkovú vetu v rôznych kontextoch a situáciách.

Úroveň: B1, B2, C1