Tretia podmienková veta – Third Conditional

Miriam Herud

YouTube video

V tomto videu sa dozviete všetky potrebné veci o anglickej tretej podmienke a najmä to, ako sa líši od prvých dvoch podmienkových viet. Nájdete tu aj množstvo názorných viet spolu s precvičením na záver.

V skratke:

Ako spoznám, že mám použiť anglický tretí kondicionál (tretiu podmienkovú vetu)?

Tretiu podmienkovú vetu použijeme:

  • ak má naša slovenská veta v sebe slovo „keby“, ktoré do angličtine prekladáme ako „if“
  • vo vetách, ktoré sa skladajú z 2 častí – z tzv. podmienkovej vety a hlavnej vety – podmienková veta, napr. keby som tam bola šla; a hlavná veta, napr. stretla by som ho.
  • ak chceme vyjadriť, že ide o nereálnu minulosť

Nejde už teda o prítomnosť alebo budúcnosť, ako v prvej a druhej podmienke, ale výlučne o minulosť – čiže niečo sa v minulosti stalo a my teraz rozmýšľame, špekulujeme, čo by bolo, keby sa to nestalo, alebo keby sa to stalo inak.

Keby som tam bola šla, stretla by som ho.
If I had gone there, I would have met him.

Štruktúra tretej podmienkovej vety

V treťom kondicionáli použijeme v podmienkovej časti, ktorá obsahuje slovo „if“ – „keby“, predminulý čas (t.z. had a minulé príčastie slovesa, čiže tretí tvar slovesa). Do druhej časti, teda do hlavnej vety, dáme would have a za ním opäť minulé príčastie slovesa.

IF + PREDMINULÝ ČAS , WOULD HAVE + MINULÉ PRÍČASTIE SLOVESA

Keby vstal skôr, nezmeškal by vlak.
If he had woken up earlier, he wouldn‘t have missed the train.

Častá chyba

V hlavnej vete nezabúdajte za would vždy použiť aj have, a až potom minulé príčastie slovesa.

Keby som ju bola stretla, pozvala by som ju.
NESPRÁVNE: If I had met her, I would invited her.
SPRÁVNE: If I had met her, I would have invited her.

Podobne, ako v slovenčine, aj v angličtine môžeme podmienkovú a hlavnú vetu prehodiť, a to bez akejkoľvek zmeny významu.

Neboli by sme tam šli, keby sme to vedeli.
We wouldn‘t have gone there if we had known that.