Trafika vs. traffic

Miriam Herud

Ste fajčiari? Ak áno, kam sa zväčša vyberiete, keď sa vám minú cigarety? Novinový stánok, supermarket, bar, no miesto s najlepším výberom je nepochybne trafika. Ak sa však ocitnete v anglicky hovoriacej krajine a opýtate sa náhodne okoloidúceho: “Excuse me, where´s the nearest traffic?“, nečakajte, že sa stretnete s porozumením. Dotyčná osoba sa na vás s najväčšou pravdepodobnosťou pozrie nechápavým pohľadom. Dôvodom je to, že ste sa v skutočnosti neopýtali na najbližšiu trafiku, ale najbližšiu premávku. Slovo traffic nemá nič spoločné s predajom tabaku. Vyskytuje sa v slovných spojeniach ako heavy traffic=hustá premávka, traffic rules=pravidlá cestnej premávky, či beat the traffic=vyhnúť sa premávke. Čo teda s prekladom slova trafika, čiže predajňa tabakových výrobkov? Jednoduchá pomoc – tobacconist´s (The nearest tobacconist´s is just around the corner.=Najbližšia trafika je hneď za rohom.), prípadne môže poslúžiť aj newsagent´s.