Titul vs title

Miriam Herud

Kto by ho už dnes nemal… Titul pred menom je v súčasnosti takou samozrejmosťou, že by ste sa asi celkom zapotili, keby ste chceli nájsť človeka bez neho. A predsa, myslím si, že čím viac ľudí ho má, tým viac stráca na význame. Ale polemika o váhe univerzitných titulov nie je cieľom tohto článku. Jeho cieľom je poukázať na ďalšiu dvojicu falošných priateľov, ktorými sú „titul“ a „title“.

Asi už tušíte, že veta „Má titul z biochémie“ nebude znieť „She has a title in Biochemistry“… Slovo title by sa dalo preložiť ako titul, no nie v zmysle univerzitný titul, ale skôr titul ako 1. oslovenie alebo 2. hodnosť.

1. V prvom prípade ide o titulyoslovenia: Mr. (Pán – ženatý či slobodný), Mrs. (Pani – vydatá), Miss (Slečna – slobodná) či Ms. (Pani/Slečna – používa sa univerzálne pre ženy bez ohľadu na to, či sú slobodné alebo vydaté), za ktorými nasleduje priezvisko.

2. Po druhé sa jedná o tituly hodnosti, ako napríklad Doctor (Doktor), President (Prezident), Professor (Profesor), Duke (Vojvoda), Minister (Minister) atď., ktoré používame pred priezviskom (Dr. Schultz) alebo samostatne (Thank you, Professor.).

Čo teda s univerzitným titulom, keď title je „out of the game“? Malá nápoveda – ako preložíte „stupeň“? Lebo, obrazne povedané, ukončením univerzity a získaním titulu sa dostávate o stupeň vyššie, nie? Ak váš preklad znel „degree“, bingo! Mystery solved 🙂 – „She has a (university) degree in Biochemistry.