Ako telefonovať v angličtine

Miriam Herud

Pracovné telefonáty v angličtine nám neraz naháňajú strach, nechávajú nás v našich kanceláriách spotených a premýšľajúcich o tom, čo sme to vlastne dotyčnému do telefónu povedali a či nám vôbec rozumel. Prečo je to tak? Dôvodov je viacero.

Naša jazyková úroveň je pomerne nízka a nie sme si natoľko istí svojimi schopnosťami, aby sme sa púšťali do konverzácie. Nemáme dostatok skúseností s telefonovaním v cudzom jazyku. Nepoznáme frázy, ktoré sa bežne pri telefonovaní používajú. Vypadáva nám spojenie a sme schopní zachytiť len každé tretie slovo, čo nás privádza do trápnych situácií…

Všetky tieto dôvody sú opodstatnené a úplne pochopiteľné. Ak sa však radíte k ľuďom, ktorí sa odmietajú podvoliť svojmu strachu, v tomto článku vám ponúkam zopár užitočných fráz, pomocou ktorých sa vám rozviaže jazyk, otvoria oči, ale predovšetkým uši, keď ich potenciálne budete počuť od anglicky hovoriacich volajúcich. Pretože ako je to so všetkými ostatnými zručnosťami, aj táto je len a len o precvičovaní, skúšaní, premáhaní samého seba a vystúpení zo svojej komfortnej zóny. Are you ready to blow up your phone?

Ako zdvihnúť telefón

Hello. This is (John Smith). / It´s (John Smith).

Určite nezdvihnite so slovami Here is (John Smith), ako to povieme v slovenčine (Tu je …). Ak chcete dodať aj názov spoločnosti, pre ktorú pracujete, pridajte jednoducho:

Hello. This is (John Smith) from (Blacksmith Ltd.).

Po predstavení väčšinou vysvetlíte, prečo voláte:

I´m calling about …  (Volám vo veci…)

I have a question about … (Mám otázku ohľadom…)

I wanted to ask about … (Chcel by som sa opýtať na…)


Čo povedať, keď chceme zavolať dotyčnému naspäť

Sorry, I'm really busy at the moment. Can I call you back in one hour? (Prepáčte, ale momentálne som veľmi zaneprázdnený. Môžem vám zavolať o hodinu?)

I'm actually driving right now. Can I get back to you later today? (Viete čo, práve som za volantom. Môžem vám zavolať neskôr?)

Sorry, I´m out of office / on holiday at the moment. Do you mind if I call you back next week? (Prepáčte, ale momentálne som mimo kancelárie / na dovolenke. Bude vám vadiť, ak vám zavolám budúci týždeň?)

I'm afraid I'm in a meeting at the moment. Can I call you later? (Nehnevajte sa, práve som na stretnutí. Môžem vám zavolať neskôr?)

 

Ako zavolať niekomu, kto ma predtým kontaktoval

I'm just returning your call from yesterday. (Mal som od vás včera neprijatý hovor, tak vám volám späť.)

I´ve (just) received your text message regarding… (Práve mi od vás prišla správa ohľadne…)

You left a message on my voicemail. May I know what you were calling about?(V odkazovej stránke som si od vás našiel správu. Môžem vedieť, ohľadom čoho ste volali?)

I have a missed call from this number. May I ask what your call was regarding?(Našiel som si zmeškaný hovor z tohto čísla. Môžem sa opýtať, ohľadom čoho ste volali?)


Komunikačný šum

Sorry, I didn't catch that. Could you repeat that, please? (Prepáčte, nezachytil som, čo ste vraveli. Mohli by ste to zopakovať?)

Can you speak up a bit, please? (Mohli by ste hovoriť trochu hlasnejšie, prosím?)

Could you speak a bit more slowly, please? (Mohli by ste hovoriť trochu pomalšie, prosím?)

I couldn´t get through to you./I couldn´t reach you. (Nemohol som sa vám dovolať.)

Could you spell that for me, please? (Mohli by ste mi to vyhláskovať, prosím?)

This is a really bad line, I´m afraid. (Obávam sa, že máme zlé spojenie.)

Sorry, we got cut off. As I was saying, … (Prepáčte, prerušilo nás. Ako som vravel, …)

Sorry, we got cut off. What were you saying? (Prepáčte, prerušilo nás. Čo ste hovorili?)

My battery is low – we might get cut off, I´m afraid. (Končí mi baterka – je možné, že nás preruší.)

Sorry. You're breaking up. What were you saying? (Prepáčte, zle vás počujem. Čo ste hovorili?)

Listen. I think I'm losing the connection. I´d better go. I´ll call you back in a couple of minutes. (Počujte, asi strácam signál. Budem končiť. Ale zavolám vám o pár minút.)

I was trying to get in touch with him, but there was no answer. (Snažil som sa ho kontaktovať, ale nedvíhal.)Ako si dohodnúť čas a miesto stretnutia

Ako navrhnúť miesto a čas

When would suit you? (Kedy by vám to vyhovovalo?)

Where would you like to meet? (Kde by ste sa chceli stretnúť?)

How about Friday morning? (Čo tak piatok ráno?)

Would Tuesday be OK for you? / Is Tuesday fine with you? (Vyhovoval by vám utorok? / Vyhovuje vám utorok?)

Ako reagovať na navrhnuté časy a miesta

I think that should be possible. (Myslím, že to by šlo.)

Let me check my schedule. (Pozriem sa, či mám vtedy nejaký program.)

Tuesday's bad for me, I'm afraid. What about…? (Obávam sa, že utorok mi nevyhovuje. Čo tak…?)

I'm tied up all day. (Celý deň som úplne zaneprázdnený.)

Yes, that would be good for me. (Áno, to by sa mi hodilo.)

Yes, that suits me fine. (Áno, to mi vyhovuje.)Ako sa ospravedlniť

I'm very/terribly sorry about that. (Je mi to veľmi/strašne ľúto.)

Please accept my apologies. (Prosím, prijmite moje ospravedlnenie.)

That's entirely our fault. (Je to čisto naša chyba.)

There must have been a mix-up. We´re genuinely/sincerely sorry. (Muselo dôjsť k omylu/zámene. Je nám to úprimne ľúto.)

We apologize profusely for all the inconvenieces we´ve caused you. (Hlboko sa vám ospravedlňujeme za všetky nepríjemnosti, ktoré sme vám spôsobili.)Ako prerušiť hovoriaceho

Sorry, can I interrupt you there? (Prepáčte, že vás tu preruším.)

Yes, yes, but can I just say something? (Áno, áno, ale môžem niečo povedať?)

Well yes, that may be true, but… (No áno, to môže byť, ako vravíte, ale…)

Can I just come in here? (Môžem k tomu niečo povedať?)

May I just stop you there? (Môžem vás tu zastaviť?)

Ako ukončiť telefonát

Thank you for your call. (Ďakujem, že ste zavolali.)

Thank you for your time. (Ďakujem za váš čas.)

If you have any questions, just give me a call. (Ak budete mať akékoľvek otázky, kľudne mi zavolajte.)

I will talk to you later/soon. Have a nice day. (Dopočutia. Prajem pekný deň.)