Sympatický vs. sympathetic

Miriam Herud

Veľmi bežná chyba, ktorú študenti robia, keď chcú hovoriť o niekom, kto im bol sympatický. V lepšom prípade použijú slovo sympathetic (v lepšom prípade z dôvodu, že toto slovo vôbec v anglickom jazyku existuje, no má opäť raz úplne rozdielny význam), v horšom prípade sympathic – čo síce znie ako anglický ekvivalent slovenského sympatický, no bohužiaľ nič také v angličtine neexistuje. Vráťme sa ale k slovu sympathetic. Prekladá sa ako súcitný, súcitiaci, čiže ak o niekom povieme, že je sympathetic, nemá to nič spoločné s našimi sympatiami k danej osobe, len o nej tvrdíme, že má s niekým/niečím súcit. Vhodným prekladom je preto likeable, príp. lovely, napr. I find her lovely. – Je mi sympatická. / He´s not very likeable. – Nie je veľmi sympatický.