Správne časové súvetia s when, after, before… (future time clauses)

Miriam Herud

YouTube video

„Keď prídem domov, zavolám ti.“ je časové súvetie. Časové súvetia sa často stávajú obeťou jazykovej interferencie. Keď si myslíme, že angličtina funguje tak ako slovenčina.

Zo skúsenosti viem, že študenti majú problém osvojiť si pravidlá správneho tvorenia časových viet v angličtine (future time clauses). Pritom však stačí internalizovať jediné gramatické pravidlo, aby bola vaša gramatika presnejšia a vyjadrovanie profesionálnejšie.