Správna anglická výslovnosť hlásky „th“ /θ/ a /ð/

Marian Herud

Možno aj vyslovujete hlásku „th“ ako /s, z, t, d, v, f/. Ani jedna z týchto výslovnosti však nie je správna. Ak váš mozog narazí na nový zvuk, ktorý neexituje v slovenskej zvukovej sade, jednoducho si nájde podobný slovenský zvuk a používa ho ako náhradu. Nedovoľte mu to. Naučte váš mozog ako správne vyslovovať TH. Zvládnete to.

YouTube video

Ak chcete vysloviť zvuk, ktorý neexistuje v našom slovenskom zvukovom repertoári, čo urobí váš mozog ako prvé? Jednoducho prikáže vašim artikulačným orgánom, aby našli v slovenčine zvuk najpodobnejší tomuto novému cudziemu zvuku.

th“ /θ, ð/ sa v slovenskej zvukovej sade nenachádzajú, a z hľadiska spôsobu výslovnosti sú najpodobnejšie slovenským spoluhláskam /s, t, f/ resp. /z, d, v/

Možno aj vy vyslovujete think ako /sink/ alebo /tink/, a there ako /de:r/ alebo /ze:r/.

Mechanizmus výslovností spoluhlásky /θ/ je takýto (demonštrácia vo videu vyššie):

  • veľmi jemne sa špičkou jazyka zospodu dotknite hrany predných horných zubov (špička jazyka by mala máličko vyčnievať – mali by ste ju vidieť v zrkadle)
  • ústa držte pootvorené (približne na hrúbku vášho malíčka) a pery majte uvoľnené
  • razantnejšie vydýchnite tak, aby vzduch doslova obtekal jazyk a tým vytváral požadovaný zvuk; prúdenie vzduchu ničím iným neblokujte
  • v prípade /θ/ (think, thing, throw…) nepridávajte hlas (hlasivky nevibrujú), v prípade /ð/ (this, there, though…) pridáme hlas (hlasivky vibrujú)

Kde robíte chybu

Možno vy vyslovujete /θ/ ako /s/

  • /s/ sa ale vyslovuje priblížením špičky jazyka k podnebiu za zubami
  • /θ/ sa vyslovuje s dotykom špičky jazyka a horných zubov; podnebie tu nehrá absolútne žiadnu úlohu
  • pri vyslovovaní /s/ sa jazyk vždy schová za zuby – keď vyslovujete /θ/ – nedržte jazyk za zubami – musí ho byť trochu vidno.
/s//θ/
sinkthink
sankthank
singthing
soughtthought
sinthin
seemtheme

Nevyslovujte /θ/ ako /t/

  • /t/ sa vyslovuje pritlačením špičky jazyka zozadu v mieste, kde sa horné zuby stretávajú s podnebím.
  • /θ/ sa vyslovuje veľmi jemným kontaktom špičky jazyka a hrany horných zubov. Pri vyslovovaní /t/ vzduch blokujeme a následne uvoľníme – je to jednorazová záležitosť. /t/ preto nedokážeme tvoriť kontinuálne.
  • /θ/ vieme tvoriť kontinuálne pokiaľ nám vystačí dych.
/t//θ/
taught thought
tenttenth
teamtheme
tinthin
bootbooth
tankthank

Nevyslovujte /θ/ ako /f/

Pozor, aby ste nevyslovovali /θ/ ako /f/. /f/ je pernozubná spoluhláska, tvorí sa kontaktom spodnej pery a horných zubov. K výslovnosti /θ/ však pery nepotrebujete.

/f//θ/
first thirst
foughtthought
Redthread
frillthrill
freethree
reefwreath

Výslovnosť /ð/

Zvuk /ð/ sa nachádza napríklad v slovách there, these, that

Mechanizmus tvorenia /ð/ je presne taký istý ako v prípade /θ/. Jediným rozdielom je, že /ð/ je znelá spoluhláska – naše hlasivky vibrujú.

Pri výslovnosti zvuku /ð/ robíme rovnaké chyby ako pri výslovnosti /θ/.

Dávajte si hlavne pozor, aby ste /ð/ nevyslovovali ako /z/, /d/ alebo /v/.

/d//ð/
day they
dozethose
doughthough
darethere
/v//ð/
„v“thee
vanthan
vatthat
veilthey'll

Tongue twisters

Na precvičenie hlások /θ/ a /ð/ môžu dobre poslúžiť aj jazykolamy (tongue twisters). Ono chvíľu trvá, kým sa ich naučíte, ale v tom je ten trik. Odporúčam si najskôr vypočuť ich správnu výslovnosť a následne ju imitovať pri uplatňovaní princípov mechanizmu tvorenie hlások uvedených vyššie.

/ð/

There is my brother from another mother.

/θ/

Aunt Beth has thick cheeks, thin lips, three teeth, and thin mouth.


I thought a thought.
But the thought I thought
Wasn’t the thought I thought I thought.
If the thought I thought I thought,
Had been the thought I thought,
I wouldn’t have thought I thought
.