Smiech / Laughter

Miriam Herud

Smiech lieči. – A good laugh heals a lot of hurts. / Laughter is the best medicine.

Mydlom sa čistí telo a smiechom duša. – What soap is to the body, laughter is to the soul.

Podobných citátov a prísloví o smiechu by sme našli stovky. Existujú však rôzne formy smiechu vyjadrujúce jednotlivé odtiene na škále pocitov. A angličtina, ako aj iné jazyky, disponuje pre každý z nich osobitným výrazom (do úváhy teraz neberieme úsmev – 'smile‘, keďže ide len o výraz tváre vyjadrujúci príjemné pocity a na rozdiel od smiechu pri ňom nevydávame hrdelný zvuk).

Predstavte si, že cestujete mestskou hromadnou dopravou alebo sa sami prechádzate po meste; zrazu si spomeniete na niečo smiešne, čo sa vám stalo pár dní dozadu, a začnete sa sami pre seba smiať – je to taký tichý, potláčaný smiech – 'chuckle‘ (používa sa ako sloveso i podst. meno), napr.:

I chuckled to myself as I remembered his shocked look. / They had a good chuckle over the email.

Ďalšou kategóriou smiechu je chichot – väčšinou si ho spájame s deťmi či dievčatami, keďže ide o vysoký, piskľavý smiech, no chichotať sa môžeme, aj keď sme nervózni alebo sa nám stane niečo trápne. Vtedy použijeme sloveso / podstatné meno 'giggle‘:

She giggled nervously as she was talking towards him. / We shared a giggle about the memory.

Možno sa to nepatrí, no niekedy sa nám podarí zasmiať sa aj zlomyseľne, škodoradostne – 'snicker‘:

People snickered at us, but we didn't mind and kept on singing.

A napokon spomeniem ešte toto: keď chcete vyjadriť svoje opovrhnutie, posmech či zhnusenie, vydáte zo seba zvuk podobný tomu, aký robia prasiatka, keď sú spokojné, čiže krochkajú, s tým rozdielom, že vzduch nosom nevdychujete, ale ho vydychujete – toto sa po anglicky povie 'snort‘ (sloveso i podst. meno). Napr.:

He snorted in disbelief. / She snorted angrily and walked away. / I gave a snort of disgust.

Ak sa ale vrátime k smiechu, ktorý lieči, posledná spomínaná forma k nemu určite nepatrí – malo by ísť o zdravý smiech od srdca, po ktorom sa uľaví telu i duši – good hearty laughter 🤣