Skrátený tvar ´d – znamená to would alebo had?

Miriam Herud

YouTube video

Predstavte si, že v anglickom texte natrafíte napríklad na vetu: I‘d do it.
Je to I would do it alebo I had do it? Je veľmi jednoduché identifikovať, či sa jedná o would alebo had.

Vždy sa zamerajte na sloveso, ktoré nesleduje hneď po skrátenom tvare ´d.

Ak je toto sloveso v neurčitku, čiže v základnom tvare, vždy sa bude jednať o would.

Takže plné znenie našej vety je: I would do it.

Zamerajme sa aj na význam tejto vety. Čo znamená would?

Táto veta neznamená ani Chcem to spraviť, ani Budem to robiť, ale Spravila by som to.

Ak sa v anglickej vete nachádza would, do slovenčiny sa toto slovo prekladá ako by – Spravila by som to. Vyjadrujeme ním teda podmienku.

I‘d sleep. Spala by som.
We‘d go. Šli by sme.

Teraz sa pozrime na vetu: I‘d done it.
Opäť musíme pozornosť upriamiť na sloveso, ktoré nesleduje hneď po skrátenom tvare ´d.

Ak toto sloveso nie je v neurčitku, ale v tvare minulého príčastia – v tomto prípade je to minulé príčastie slovesa „do“ – „done“, tak potom skrátený tvar ´d bude vždy znamenať had.

Spolu s minulým príčastím hlavného slovesa, ktoré za ním nasleduje, nám bude tvoriť predminulý čas (Past Perfect). Ak vás zaujíma, kedy a načo sa tento čas používa, pozrite si naše video o predminulom čase:

YouTube video

V skratke ale tento čas používame na vyjadrenie takého deja, ktorý sa stal ešte pred nejakým iným minulým dejom (preto ten názov – predminulý čas).

Takže plné znenie našej vety je: I had done it.
Chcem tým teda povedať, že som to spravila ešte pred tým, ako som urobila niečo iné.

Viac príkladov:

I‘d locked the door before I left.
Vidíme, že hneď po ´d nasleduje minulé príčastie slovesa locklocked, teda sa jedná o had locked, a veta znamená:
Zamkla som dvere pred tým, ako som odišla.

When he arrived she‘d cooked dinner.
Po ´d máme minulé príčastie slovesa cook – cooked, takže je to had cooked a vetu chápeme ako:
Keď prišiel, ona už mala navarený obed (keďže to had cooked vyjadruje dej, ktorý sa stal ešte pred iným minulým dejom, v tomto prípade pred jeho príchodom.)

Pre viac príkladov a precvičenie na záver si pozrite video.