Silné prídavné mená

Miriam Herud

YouTube video

Na vyjadrenie silných emócií nám niekedy nestačia bežné prídavné mená. V tomto videu si rozšírime slovnú zásobu o silné prídavné mená ako vyhladovaný, zúrivý, vyčerpaný a pod.