Silné prídavne mená v angličtine (Strong adjectives)

Miriam Herud

YouTube video

Úroveň: B1

Základné prídavné mená nám niekedy nestačia na to, aby sme po anglicky vyjadrili silnú emóciu. Práve na to slúžia silné prídavné mená. V tomto videu sa naučíte jedny z najpoužívanejších silných prídavných mien v angličtine, a následne si ich s lektorom v rámci konverzácie precvičíte na situáciách z vášho života.