Rozdiel medzi anglickým „so“ a „such“

Miriam Herud

YouTube video

Po slovensky jednoducho „taký/taká/také“. Po anglicky sa ale musíme rozhodnúť, či použiť „so“ alebo „such“.

Napríklad veta „Ten film bol TAKÝ zaujímavý!“ – „The movie was SO interesting!“ je v poriadku. No pozmeňme len trošku slovosled – „To bol TAKÝ zaujímavý film!“, a anglická veta „That was SO interesting movie!“ zrazu nie je správna… Slovo „so“ musíme nahradiť slovom „such“ – „That was SUCH an interesting movie!“

Prečo je to tak? Ako viem, kedy namiesto „so“ použiť „such“?