Kvíz: Prídavné mená končiace na -ed alebo -ing

Miriam Herud

YouTube video

Rozumiete tomu, aký je rozdiel medzi prídavnými menami, ktoré sa v angličtine končia na -ed (interested) a -ing (interesting)?

Myslíte si, že vaše všeobecné vedomosti sú na slušnej úrovni?

Otestujte sa! Spravte si náš Euphema kvíz!