Prvá podmienková veta – First Conditional

Miriam Herud

YouTube video

Angličtina disponuje až štyrmi podmienkovými vetami (kondicionálmi), ktoré sa používajú v rozdielnych situáciách a s rozdielnymi časmi.

V tomto videu začneme prvým kondicionálom. Povieme si, aké slovenské vety si vyžadujú jeho použitie v angličtine, aká je jeho štruktúra, ktorej častej chybe sa vyhnúť a napokon si prvú podmienkovú vetu aj precvičíme na príkladoch z každodenného života.

V skratke:

Ako spoznám, že mám použiť anglický prvý kondicionál (prvú podmienkovú vetu)?

Prvú podmienkovú vetu použijeme:

  • ak má naša slovenská veta v sebe slovo „ak“, ktoré do angličtine prekladáme ako „if“
  • vo vetách, ktoré sa skladajú z 2 častí – z tzv. podmienkovej vety a hlavnej vety – podmienková veta, napr. ak bude pekné počasie; a hlavná veta, napr. pôjdeme von.
  • ak chceme vyjadriť možnú budúcnosť (čiže budúcnosť, ktorá sa reálne môže stať)

Ak bude pekné počasie, pôjdeme von.
If the weather is nice, we will go out.

Štruktúra prvej podmienkovej vety

V prvom kondicionáli použijeme v podmienkovej časti, ktorá obsahuje slovo „if“ – „ak“, len jednoduchý prítomný čas, NIE budúci. Do druhej časti, teda do hlavnej vety, dáme už jednoduchý budúci čas, čiže will a za ním sloveso v neurčitku.

IF + JEDNODUCHÝ PRÍTOMNÝ ČAS , WILL + SLOVESO V NEURČITKU

Ak si kúpite tri čokoládové tyčinky, jednu dostanete zadarmo.
If you buy three chocolate bars, you‘ll get one free!

Častá chyba

Vo vete, ktorá sa začína „if“ nedávame budúci čas s will, ako je to v slovenčine, ale len prítomný jednoduchý.

Ak bude pekné počasie, …
NESPRÁVNE: If the weather will be nice, …
SPRÁVNE: If the weather is nice, …

Podobne, ako v slovenčine, aj v angličtine môžeme podmienkovú a hlavnú vetu prehodiť, a to bez akejkoľvek zmeny významu.

Zavolám ti, ak nezabudnem.
I will call you if I don‘t forget.