Program vs. program, relácia vs. relation

Miriam Herud

Možno sa radíte k ľuďom, pre ktorých televízia, hovorovo telka, je relax, oddych pri pohári vínka, každodenný zdroj informácii a zábava, a možno ste, naopak, jej odporcom a zástancom myšlienky, že je to len mrhanie času a šíriteľ negativity. Tak či onak, všetci vieme, že máme k dispozícii nespočetné množstvo kanálov, ktoré často nazývame aj programy. V dôsledku toho sa študenti zvyknú mýliť a tento variant použijú aj v angličtine, napr. Čo ide dnes večer na JOJke?=What´s on program JOJ tonight? / Koľko máte programov (kanálov)?=How many programs do you have? Určite neurobte tú istú chybu, ale použite správny preklad – channel. Slovo program v angličtine znamená to, čo v inom význame aj v slovenčine, teda plán alebo istý sled činností. Čo sa televízie týka, je to relácia alebo poradie relácií, ktoré si v priebehu dňa môžeme pozrieť. Tu si zase môžeme zapamätať, že relácia sa do angličtiny prekladá ako program, nie relation, čo je tiež častou chybou. Význam slova relation je totiž vo všeobecnosti vzťahmedzi ľuďmi, napr. vzťah medzi učiteľom a študentom=teacher-student relation, či krajinami, napr. vzťahy medzi Slovenskom a Ruskom=relations between Slovakia and Russia.