Prítomný jednoduchý čas

Marian Herud

YouTube video

Prítomný jednoduchý čas používame v angličtine, keď chceme vyjadriť náš  zvyk, veci, ktoré často robievame, alebo zvykneme robievať.

I go to the gym every Monday. (Každý pondelok chodievam do posilňovne.)
I get up at 7 every day. (Každý deň vstávam o siedmej.)

V anglickej gramatike tento čas slúži na vyjadrovanie faktov.
The sun sets in the west. (Slnko zapadá na západe.) – toto je fakt, vždy sa to deje takto
I live in Košice. (Žijem v Košiciach.) – nielen teraz, ale stále žijem v Košiciach, je to permanentný fakt
I work in a language school. (Pracujem v jazykovej škole.) – to že pracujem v jazykovke je dlhodobá skutočnosť, fakt

Keďže je tento čas jednoduchý, k slovesu sa nepridávajú žiadne koncovky a sloveso je TAKMER v všetkých osobách rovnaké.

I like running.
We like running.
They like running.

ale

He likes running.
She likes running.

Netrápte sa, ak často to koncové -s zabúdate v tomto čase pridávať. Keď sa nad tým zamyslíme, je to podľa mňa jedna z najabsurdnejších vecí v anglickej gramatike.

Zápor

Ak chceme v prítomnom jednoduchom čase v angličtine vytvoriť zápor, použijeme don't + neurčitok slovesa, čo je vlastne obdoba slovenského ne- (ale len v prítomnosti).

POZOR! Nestačí použiť iba not, nakoľko použitie iba not nenesie informáciu o tom, v akom čase rozprávame.

I not go to the gym on Mondays.
I don't go to the gym on Mondays. (V pondelky nechodievam do posilňovne.)

don't = do not

V prípade he, she, it sa používa doesn't + neurčitok slovesa

doesn't = does not

Otázky

Ak sa chceme opýtať na to čo niekto zvyčajne robieva, čo je jeho zvykom resp. na nejaký fakt, použijeme otázku v prítomnom čase jednoduchom, teda s pomocným slovesom Do… ktoré bude vo vete prvé – pred osobou. V tretej osobe jednotného čísla (he, she, it) sa použije pre tento účel Does…

Do you go to work at 7? (Chodievaš do práce o siedmej?)
Does she go to work at 7? (Chodieva do práce o siedmej?)

Keď chceme odpovedať, nemusíme zakaždým opakovať otázku. Namiesto toho môžeme použiť pomocné sloveso, ktoré bolo na začiatku otázky

Do you go to work at 7? (Chodievaš do práce o siedmej?)
Yes, I do.
No, I don't.

Does she go to work at 7? (Chodieva do práce o siedmej?)
Yes, she does.
No, she doesn't.

Wh- otázky

Tieto otázky voláme Wh- otázky, pretože sa začínajú jedným z týchto opytovacích zámen:

What – čo /aký, aká aké
Who – kto
Why – prečo
When – kedy
Where – kde
Which – ktorý
How – ako

V tomto prípade je takéto opytovacie zámeno absolútne prvé (rovnako ako v slovenčine) a potom nasleduje klasický slovosled otázky.

What do you do in the evening?
What do you do?
Why is she here?
When do you usually leave?
Where do you live?
Which do you prefer, a house or a flat?
How do you go to work?

POZOR! Častá chyba, ktorý Slováci robia je, že používajú väzbu used to, keď chcú vyjadriť to čo zvyknú teraz robievať.

Zvyknem veľa čítať. často preložia ako I used to read a lot. (Nesprávne)
Zvyknem veľa čítať. je to isté ako Veľa čítam, čiže ide o jednoduchý prítomný čas.

Veta Zvyknem veľa čítať“ bude teda v angličtine vyzerať takto: I read a lot.

I read a lot. (Veľa čítam) – je môj terajší zvyk
I used to read a lot. (Zvykol som veľa čítať) – je zvyk v minulosti, ktorý už teraz nemám

Ak vám je používanie „used to“ pre minulý čas nejasné, pozrite si toto naše video.