Príslovky spôsobu v angličtine

Miriam Herud

YouTube video

Úroveň: B1, B2

Príslovky spôsobu sú slová, ktoré sú odvodené od prídavných mien (napr. pomalý, dobrý, ľahký) a na ktoré sa pýtame otázkou „Ako?“ (napr. pomaly, dobre, ľahko). V angličtine majú zväčša špecifickú koncovku, no existuje zopár výnimiek, ktoré tomuto pravidlu nepodliehajú.


V tomto videu sa naučíte, ako odlíšiť anglické „slow“ od „slowly„, kedy použiť ktoré a kde vo vete ich umiestniť. Dozviete sa aj o štyroch skupinách výnimiek.


V druhej časti budete prekladať prídavné mená v kontraste s príslovkami samostatne, ale aj v rámci celistvých viet.


Na záver si v rámci anglickej konverzácie s lektorkou precvičíte v hovorenej forme použitie prísloviek spôsobu v rôznych kontextoch.