Príprava na skúšky z anglického jazyka

Marian Herud

Príprava na skúšky z anglického jazyka

Príprava na skúšky z anglického jazyka

S prípravou na najrôznejšie jazykové skúšky a maturitu z anglického jazyka máme dlhodobé skúsenosti a dosahujeme v tomto smere pozitívne výsledky. Jazykové skúšky sú si v mnohom veľmi podobné a testujú rovnaké jazykové zručnosti rôznymi spôsobmi. Študent sa musí dôverne zoznámiť s tým, čo sa testuje, ako sa to testuje, a čo je potrebné vedieť pre zvýšenie úspešnosti.

Prečo sa pripravovať na skúšky z angličtiny s nami

  • máme bohaté skúsenosti s prípravou na skúšky
  • poznáme systém testovania a pozornosť upriamujeme hlavne na tieto testované aspekty jazyka
  • vedieme vám vlastný e-slovník so slovíčkami a poznámkami z našich hodín

Zameranie prípravných kurzov

  • príprava na TOEFL, CAE, CPE, FCE, IELTS …
  • príprava na písomnú a ústnu časť medzinárodnej jazykovej skúšky
  • príprava na písomnú a ústnu časť maturitnej skúšky

Forma: prezenčne / online
Počet: Individuálne / skupinovo (max. 4 študenti)
Trvanie: min. 4 hodiny
Vek: od 16 rokov

ÚROVEŇ
A1 | A2 | B1 | B2 | C1

CENNÍK
Rovnaký ako pre individuálne / skupinové kurzy angličtiny


Informujte sa