Predminulý čas jednoduchý (Past Perfect Simple)

Miriam Herud

YouTube video

„When we got to the station, the bus had already left.“ (Keď sme prišli na stanicu, autobus bol už odídený.)

Jednoduchý predminulý čas v angličtine sa po formálnej stránke veľmi podobá predprítomnému – líši sa od neho len tým, že namiesto kombinácie „have a príčastie minulé“ používa „had a príčastie minulé„.

Rozdiel medzi týmito dvoma časmi v použití je už však trošku komplikovanejší. V akých situáciách je vhodné v angličtine použiť predminulý čas? Ako sa tvoria otázky, zápory a skrátené tvary?

V tomto videu sa dozviete všetko, čo o predminulom čase potrebujete vedieť a na záver si to aj precvičíte na zopár príkladoch.