Používanie privlastňovacích zámen v angličtine

Miriam Herud

Privlastňovacie zámená sú javom, ktorý je našťastie v angličtine a slovenčine rovnaký – ak chcem povedať, že je to moja taška, poviem my bag. Jeho auto – his car. Ich dom – their house. Jej pas – her passport. Váš problém – your problem. Zatiaľ všetko jasné, všetko sa zhoduje. Trošku viac opatrní musíme byť, ak slovosled vo vete usporiadame inak a privlastňovacie zámeno umiestnime na úplný koniec vety. Vtedy k tomuto zámenu treba pridať koncové -s: ten dom je ich – the house is theirs, ten pas je jej – the passport is hers, tento problém je váš – the problem is yours. Výnimkou je tu zámeno môj a jeho. Ak sa “môj” vyskytne na konci vety, zmeniť ho musíme z “my” na “mine”, napr. tá taška je moja – the bag is mine. Ak sa na konci vety vyskytne “his”, nemeníme zase nič, nepridávame žiadnu príponu -s, napr. to auto je jeho – the car is his.

Ak sa však pozrieme na používanie privlastňovacích zámen v slovenčine a angličtine z globálnejšieho hľadiska, zistíme, že sa v angličtine používajú oveľa častejšie ako v slovenčine. Ak totiž v slovenčine nemáme v úmysle obzvlášť zdôrazniť, že sa jedná o našu kanceláriu / ich syna / jej snúbenca a z kontextu je to jasné, nemáme potrebu príslušné privlastňovacie zámeno použiť. Povieme: sedeli sme pri káve v kancelárii / prišli nás pozrieť aj so synom / stretla som Máriu so snúbencom. Naopak, v angličtine je absolútne prirodzené použiť pred podstatným menom privlastňovacie zámeno (samozrejme nie vždy, ale len v prípadoch, kedy vieme, o koho vec / rodinného príslušníka / pracovisko / domov atď. sa jedná. Vyššie uvedené príklady by v angličtine teda zneli: we were having coffee in our office / they came over with their son / I met Mary and her fiancé.

Úplne prirodzené je použivať privlastňovacie zámená aj v spojitosti s časťami tela. Študenti mi zvyčajne hovoria: “I washed face and brushed teeth in the morning”. Na to už bežne zareagujem: “Whose face did you wash and whose teeth did you brush?”, na čo mi odpovedia nechápavým “my face and my teeth”, mysliac si, koho iného 🙂 Rozumiem, lebo v slovenčine tu opäť privlastňovacie zámeno vynechávame: “Umyla som si tvár a zuby” – znelo by veľmi neobvykle až zvláštne počuť niekoho povedať: “Umyla som si moju tvár a moje zuby.” A predstavte si, že presne takto neobvykle a zvláštne znie Angličanovi, keď mu poviete “I washed face and brushed teeth”. Jednoducho tam vždy musíte vložiť príslušné privlastňovacie zámeno, aby to znelo v poriadku. “I washed my face and brushed my teeth in the morning” a hotovo.

Podobné príklady:

Bolí ma koleno. – My knee hurts.

V ruke držal červenú vlajku. – He was holding a red flag in his hand.

Na pleci mal papagája. – There was a parrot on his shoulder.

Rada spí na chrbte. – She likes to sleep on her back.

Vyložila som si nohy a oddychovala. – I put my feet up and relaxed.