Nóbl vs noble

Miriam Herud

Niekedy sa chceme po anglicky zmieniť o hoteloch, reštauráciách či príbytkoch ľudí, že sú nóbl. Slovo nóbl v nás evokuje luxus, niečo prvotriedne, takpovediac panské. Ľudia to radi prekladajú ako noble, čítaj [ˈnoʊbl]. Nečudo, veď to znie dostatočne internacionálne a význam bude zrejme tiež identický… Sčasti je na tom čosi pravdy. Povedali sme si, že slovenské nóbl si spájame so slovom panský. Anglické noble pochádza z podstatného mena nobility, čiže šľachta. Ak je niekto noble, je teda urodzený, pochádzajúci zo vznešeného rodu (of noble birth), ušľachtilý. Ušľachtilé môže byť aj víno (noble wine), skutok (a noble deed), kôň (a noble horse) či kov (a noble metal). Ak sa však ubytujeme v nóbl hoteli, ideme na večeru do nóbl reštaurácie alebo navštívime kamaráta, ktorý si postavil nóbl dom, bude určite lepšie, ak si vyberieme jedno z nasledovných synoným: posh, fancy, swanky (čítaj [ˈswæŋki]), classy či ritzy: We stayed in a swanky hotel./I took her to a posh restaurant for dinner./He finally invited us to check out his new fancy house.