Nie vždy je slovenské „mať“ anglické „have“

Miriam Herud

YouTube video

V priebehu krátkych 3 minút sa dozviete, kedy je správne preložiť slovenské „mať“ do angličtiny ako „have„, no kedy by to, naopak, nedávalo žiadny zmysel, a preto musíte použiť buď „be supposed to„, „should“ alebo dokonca „shall„.

Jednoducho a v skratke.

Úroveň B1, B2