Nehovorte za každú cenu „I’m nervous“

Miriam Herud

YouTube video

Slovenčina nás v prípade prekladu slova „nervózny“ vie ľahko pomýliť…

Dôvodom je to, že v slovenčine používame toto slovo v dvoch rozdielnych významoch:

1. nervózny (t.j. nepokojný, napr. pred skúškou, na prvom rande…)

2. nervózny (t.j. podráždený, mrzutý, napr. preto, že sme unavení)

V angličtine nám preklad „nervous“ bohužiaľ postačí len v tom prvom prípade. Ak sme nervózni, v zmysle podráždení, je potrebné použiť úplne iné, no ľahko zapamätateľné anglické slovo… Aké? Poviem vám v tomto krátkom videu.