Modálne slovesá v angličtine na vyjadrenie istoty

Miriam Herud

YouTube video

Musí byť bohatý…
Nemôže byť zo Slovenska…
Možno sa mu tu nepáči…

Na vyjadrenie domnienok tohto typu používame v angličtine modálne slovesá must, can't a might, a to podľa toho, do akej miery sme si istí tým, čo hovoríme.

Je ale veľmi dôležité sa vyhnúť častým chybám…

Je správne pri domnienkach použiť can namiesto might? Have to namiesto must? Mustn't namiesto can't?

Ak si nie ste istí, v tomto videu si to nielen ozrejmíte, ale aj v krátkosti precvičíte.