Minulé časy v angličtine

Miriam Herud

YouTube video

Rozdiely medzi: „Past Simple“ (Minulý jednoduchý), „Past Continuous“ (Minulý priebehový), „Used to“ (Zvykla som)

Niekedy, keď rozprávame o minulosti, máme problém vybrať si hlavne medzi minulým jednoduchým a priebehovým časom.

(„I visited“ alebo „I was visiting“…?)

V tomto krátkom videu vám jasne a stručne na príkladoch vysvetlím, kedy je v poriadku použiť minulý priebehový čas, no kedy by sme namiesto neho mali radšej použiť len jednoduchý minulý, či „used to“.