Kontrastné spojky / Contrast linkers: but, however, although, despite.

Miriam Herud

YouTube video

„But“ znamená „ale“ a vyjadruje kontrast. To už asi všetci vieme. Nemáte ale niekedy chuť trošku obmeniť repertoár a použiť jednu z jeho alternatív, aby ste nezneli ako papagáj?

Možností je hojne, no v tomto videu som pre vás vybrala tie najpoužívanejšie: however, though, although a despite. Naučíte sa tu ich presný význam, umiestnenie vo vete a opäť si sami vyskúšate, ako ich použiť v praxi.