Kedy použiť kocovku -ING s anglickými slovesami (gerundium)

Miriam Herud

YouTube video

Niekedy je ťažké určiť, kedy použiť koncovku -ING na konci slovesa a kedy neurčitok s TO. Existuje však minimálne jedno pravidlo používania koncovky -ING, ktoré platí 100% vo všetkých prípadoch.

Vo videu sa rovnako dozviete, že nie každé -ING je znakom priebehovosti.