Ide o predprítomný jednoduchý alebo priebehový čas?

Miriam Herud

YouTube video

Predprítomný čas je pre mnohých Slovákov hádankou. No je zaujímavé, ako si pri rozlišovaní a pochopení predprítomného jednoduchého a predprítomného priebehového času môžeme pomôcť slovenčinou…