Často kladené otázky

Všeobecné otázky


Ponúkame online kurzy anglického jazyka s lektorom. Začali sme vytvárať aj kurzy pre samoukov. Okrem firemnej výučby neponúkame prezenčné kurzy, kde sa fyzicky stretávame.

Myšlienka, že existuje jedna metóda efektívneho (na)učenia sa jazyka, je prinajmenšom naivná a vychádza z nereálne zjednodušeného chápania učenia sa jazyka. Propagovanie jednej „zázračnej“ metódy je vecou pochybného marketingu a komercie.
Naša výučba stojí na troch základných princípoch:
Cudzí jazyk sa najlepšie učíme v zmysluplnej a autentickej komunikácii
Cudzí jazyk sa najlepšie učíme v príjemnej atmosfére
Lektor cudzieho jazyka musí byť profesionál

Venujeme sa výlučne angličtine