Fabrika vs fabric

Miriam Herud

Jeden z veľmi frekventovaných párov falošných priateľov. Fabrika, v zmysle továreň, priemyselný podnik, v ktorom sa vo veľkom zhotovujú výrobky. A podobne znejúce anglické slovo fabric… Aký je jeho význam? Má aspoň niečo spoločné s významom slovenského fabrika?

Pôvod slova

Ak by sme sa vrátili späť do 15. storočia, zistili by sme, že fabric pochádza z latinského slova fabrica, ktoré v skutočnosti naozaj pomenúvalo budovu, konštrukciu. Sloveso fabricare znamenalo vyrobiť, vybudovať; podstatné meno faber zase remeselník. Slovenčina teda nemá až tak ďaleko od pravdy.

Behom storočí sa však význam slova v angličtine postupne modifikoval od budovy cez stroj a neskôr umelo vyrobený materiál, až sa napokon na konci 18. storočia ustálil ako textília, tkanina. Voilà – tu máme význam anglického fabrictkanina, látka, textília.

… no dnes

V angličtine vám teda fabric na preklad slovenského fabrika už, bohužiaľ, nepomôže… That ship has sailed 😀 Namiesto toho si môžete vybrať z dvojice synoným factory alebo plant (napr. Pracuje vo fabrike na okraji mesta. – He works in a factory / a plant outside the city.)