Druhá podmienková veta v angličtine

Miriam Herud

YouTube video

Úroveň: B1, B2

Čo je druhý kondicionál v angličtine a ako sa líši od prvého kondicionálu? Ako vytvoriť vetu v druhom kondicionáli a v akých situáciách ho použiť? Ako sa v druhej podmienkovej vete správa sloveso „byť“? Užitočné tipy, ako sa vyhnúť častým chybám a ako nám slovenčina môže pomôcť pochopiť druhú podmienkovú vetu. Precvičovanie si jednotlivých častí viet, ale aj súvislých viet v druhom kondicionáli. Konverzácia na záver – otázky lektora, ktoré čakajú na vaše odpovede, ktorými pretavíte do praxe vedomosti nadobudnuté v tomto videu.