Druhá podmienková veta – Second Conditional

Miriam Herud

YouTube video

V tomto videu sa naučíte, ako sa tvorí a kedy sa v angličtine používa druhý kondicionál, a aký je rozdiel medzi ním a prvým kondicionálom. Taktiež sa dozviete o jednej zvláštnosti typickej pre druhý kondicionál.

V skratke:

Ako spoznám, že mám použiť anglický druhý kondicionál (druhú podmienkovú vetu)?

Druhú podmienkovú vetu použijeme:

  • ak má naša slovenská veta v sebe slovo „keby“, ktoré do angličtine prekladáme ako „if“
  • vo vetách, ktoré sa skladajú z 2 častí – z tzv. podmienkovej vety a hlavnej vety – podmienková veta, napr. keby som mala peniaze; a hlavná veta, napr. cestovala by som.
  • ak chceme vyjadriť, že ide o nereálnu, len hypotetickú situáciu v prítomnosti alebo budúcnosti

Keby som mala peniaze, cestovala by som.
If I had money, I would travel.

Štruktúra druhej podmienkovej vety

V druhom kondicionáli použijeme v podmienkovej časti, ktorá obsahuje slovo „if“ – „keby“, jednoduchý minulý čas, NIE would. Do druhej časti, teda do hlavnej vety, dáme would a za ním sloveso v neurčitku.

Užitočný tip: Kedykoľvek v slovenčine použijete slovko by, môžete si byť istý, že do angličtiny sa preloží ako would: cestovala by som – I would travel, šla by som – I would go, spal by – he would sleep

IF + JEDNODUCHÝ MINULÝ ČAS , WOULD + SLOVESO V NEURČITKU

Keby ma poprosil, pomohla by som mu.
If he asked me, I would help him.

Častá chyba

Vo vete, ktorá sa začína „if“ nepoužívame would, ale minulý jednoduchý čas.

Keby som mala peniaze, …
NESPRÁVNE: If I would have money, …
SPRÁVNE: If I had money, …

Podobne, ako v slovenčine, aj v angličtine môžeme podmienkovú a hlavnú vetu prehodiť, a to bez akejkoľvek zmeny významu.

Mali by sme psa, keby sme žili v dome.
We would have a dog if we lived in a house.

Zvláštnosť druhej podmienkovej vety

Keď použijeme sloveso byť v podmienkovej časti vety za „if“ (keby som bola, keby bol, keby bolo atď.) v úplne nereálnych situáciách, ktoré nemajú šancu sa stať, použijeme vo všetkých osobách tvar „were„:

If I were… – Keby som bola…
If he were… – Keby bol…
If she were… – Keby bola…
If it were… – Keby bolo…

Keby bol mladší, tú prácu by dostal.
If he were younger, he‘d get the job.

Keby som bola tebou, neurobila by som to.
If I were you, I wouldn‘t do it.