„Do piatka“ – „until Friday“ or „by Friday“?

Miriam Herud

YouTube video

Nie každé „do“ (nejakého času) sa do angličtiny prekladá ako „until“. Niekedy je to „by“.

Nevýhodou pre nás, Slovákov, je fakt, že obe anglické predložky (until aj by) prekladáme ako „do„.

Preto sa musíme naučiť rozlišovať, či hovoríme o niečom, čo trvá až do určitého momentu, alebo je potrebné niečo urobiť/dokončiť najneskôr do istého termínu.

Ozrejmite si tento rozdiel v našom videu a „until“ a „by“ vám viac starosti robiť nebudú.