Delicious and disgusting

Marian Herud

Aj v slovenčine poznáme slovo delikátny, v zmysle chutný. Ak chceme okoreniť pochvalu niečieho jedla, môžeme rovnako použiť slovo delicious. Základom slova v oboch jazykoch delicious/delikátny je časť deli-, ktorá pochádza z latinského deliciae, čo v preklade znamená potešenie, príjemný zážitok. Rovnaké latinské slovo dalo základ aj anglickému delight, ktoré tiež znamená potešenie, pôžitok, radosť. Opakom slova delicious je disgusting. Aj v tomto ohľade nám pre zapamätanie tohto slova môže pomôcť slovenský ekvivalent. Hoci porekadlo „Proti gustu žiaden dišputát“ už pomaly ale isto upadá do zabudnutia, je zrejmé, že „gusto“ znamená v prípade tohto porekadla chuť resp. vkus, ktorý má každý z nás iný, a preto je irelevantné sa prieť o to, čí vkus je najgustióznejší. Rovnako ako deli – aj gustus pochádza z latinčiny a znamená vkus, chuť. Ako vieme, dis- je predpona adjektív s protikladným významom a –ing častá prípona prídavných mien. Keď si tieto jednotlivé fragmenty pospájame, dostaneme slovo disgusting – nechutný.

Delicious môžeme okrem jedla použiť aj v spojitosti s niečím čo je príjemné napr. delicious summer breeze (príjemný letný vánok). Deli a gusto boli a sú slová, ktoré si našli miesto tak v angličtine ako aj v slovenčine, čo nám môže pomôcť si ich lepšie zapamätať a tak dať šťavu nášmu vyjadrovaniu v angličtine.